Πόρτα αλουμινίου εξωτερική τιμή

Πόρτα αλουμινίου εξωτερική τιμή

Μια πόρτα αλουμινίου εξωτερική διαφέρει στην τιμή από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά, οι τιμές σε πόρτες εξωτερικές κυμαίνονται από 550 ευρώ έως και 2000 ευρώ. Οι τιμές αυτές επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες.

Οι τιμές αυτές απευθύνονται στην αγορά σε πόρτες εξωτερικές από αλουμίνιο, χωρίς την τοποθέτηση. Η τοποθέτηση είναι μια διαδικασία η οποία διαφέρει σε κόστος, ανάλογα με το είδος της πόρτας και την κατασκευαστική που κάνει την τοποθέτηση.

Πόρτα αλουμινίου εξωτερική τιμή

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την τιμή για τις πόρτες αλουμινίου;

  1. Ο κατασκευαστής της πόρτας αλουμινίου

Οι διάφοροι κατασκευαστές κοστολογούν μια εξωτερική πόρτα αλουμινίου με βάση την διαδικασία κατασκευής της, τον χρόνο της διαδικασίας, κλπ. Υπάρχουν ωστόσο εταιρίες οι οποίες είναι γνωστές για τις κατασκευές τους αυτές, όπου το brand τους παρέχει εγγύηση στον καταναλωτή. (βλ. πόρτες αλουμινίου εξωτερικές Europa)

  1. Το είδος της πόρτας

Μια απλή πόρτα αλουμινίου διαφέρει από μια πόρτα αλουμινίου με τζάμι, για παράδειγμα. Η πόρτα αλουμινίου με τζάμι θα έχει τιμή μεγαλύτερη από ότι μια απλή πόρτα αλουμινίου εξωτερική, καθώς το επιπλέον υλικό, θα συμβάλλει στην κοστολόγησή της.

  1. Σχέδιο και χρώμα

Ιδανικά, θέλουμε μια πόρτα εισόδου η οποία θα ταιριάζει στην αισθητική μας και θα μας παρέχει ασφάλεια. Η πόρτα αλουμινίου εξωτερική θα αλλάξει τιμή ανάλογα με το χρώμα και το σχέδιό της. Η τιμή αυτή ενδέχεται να μην έχει μεγάλη απόκλιση από την τιμή μιας απλής πόρτας αλουμινίου.

  1. Χαρακτηριστικά

Κάποιες πόρτες αλουμινίου έχουν την δυνατότητα αναβάθμισης κλειδαριάς ασφαλείας, ηχομόνωση, κλπ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τις πόρτες εξωτερικού χώρου είναι ένας λόγος επιπλέον κοστολόγησης.  

 

Έτσι, βλέπουμε πως οι εξωτερικές πόρτες μπορεί να ποικίλουν σε τιμές, ωστόσο ο κύριος παράγοντας αυτού αποτελεί το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται μια εξωτερική πόρτα αλουμινίου.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top